Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Internetová prezentace solnajeskyneholesov.cz si klade za cíl poskytovat uživatelům kvalitní informace o Solné jeskyni Holesov. V souvislosti s provozováním těchto webových stránek dochází k zpracování různých osobních údajů návštěvníků. Základní zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídíme, jsou v souladu s platnými právními normami, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Předkládané zásady ochrany osobních údajů má za cíl transparentně informovat o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, jak jsou používány, kdo má k nim přístup a jaké má návštěvník práva v souvislosti s ochranou svých osobních údajů.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány při interakci návštěvníka s webovými stránkami solnajeskyneholesov.cz. To může zahrnovat, ale není omezeno na, údaje poskytnuté při komunikaci prostřednictvím e-mailu, vyplnění kontaktního formuláře, při rezervaci služeb či při přihlašování k odběru novinek. Každý návštěvník má právo vědět, jaké osobní údaje o něm shromažďujeme, a má právo tyto údaje aktualizovat či požadovat jejich výmaz. Bezpečnost shromažďovaných údajů je pro nás prioritou a vynakládáme maximální úsilí na ochranu údajů před neoprávněným přístupem třetích stran.

Uchovávání a ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v elektronických databázích a jsou chráněny standardními bezpečnostními technologiemi, které neustále aktualizujeme a zlepšujeme. Tyto údaje jsou u nás uloženy po nezbytně nutnou dobu, která je v souladu s účelem jejich zpracování a s právními předpisy. Zavazujeme se k tomu, že osobní údaje návštěvníků nebudou bez jejich výslovného souhlasu poskytovány třetím stranám, s výjimkou situací, kdy to vyžaduje právní norma nebo rozhodnutí soudů či jiných státních orgánů.

Práva návštěvníků

Každý návštěvník má řadu práv souvisejících s ochranou jeho osobních údajů, včetně práva na přístup, opravu či výmaz svých údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitky proti zpracování a právo na informace o porušení bezpečnosti osobních údajů. Návštěvníci mají rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje správce

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany osobních údajů se lze obrátit přímo na správce tohoto webu, pana Jakuba Dvořáka. Kontaktní údaje jsou následující: Garáže Bažantnice, Venušina 1442, 460 01 Liberec, Česká republika. E-mailový kontakt [email protected].