Ochrana osobních údajů

Úvod do ochrany osobních údajů

Vzhledem k důležitosti ochrany osobních údajů a souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), si dovolujeme poskytnout návštěvníkům webového portálu solnajeskyneholesov.cz podrobné informace o zpracování jejich osobních údajů. Tento dokument obsahuje vyčerpávající informace o tom, jak jsou osobní údaje shromažďovány, uchovávány a chráněny, jakým způsobem a za jakým účelem jsou využívány, jaké máte možnosti při jejich zpracování a jaká opatření přijímáme k zajištění jejich ochrany. Jako správce těchto údajů bereme odpovědnost za jejich zpracování velmi vážně a zavazujeme se poskytovat vysokou úroveň ochrany a transparentnosti.

Zásady zpracování osobních údajů

Naším hlavním cílem při zpracování osobních údajů je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje v souladu se základními zásadami ochrany osobních údajů, které zahrnují zákonnost, spravedlnost a transparentnost, účelové omezení, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uchovávání, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti. Bereme v úvahu neustálý vývoj technologií a nebezpečí, která mohou hrozit bezpečnosti informací, a proto pravidelně aktualizujeme a přezkoumáváme naše bezpečnostní opatření.

Práva subjektu údajů

Ochrana osobních údajů je vaším právem a je naší povinností vám umožnit toto právo uplatňovat. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nesprávných údajů, právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. V této souvislosti bychom vám rádi poskytli všechny potřebné informace a pomohli vám s výkonem vašich práv.

Kontaktní informace správce osobních údajů

Pro dotazy a žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů jsme pro vás vytvořili kontaktní bod. Jakub Dvořák je správcem těchto údajů a jeho kontaktní informace jsou následující: Garáže Bažantnice, Venušina 1442, 460 01 Liberec, Česká republika. E-mailový kontakt správce je [email protected]. Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně vašich osobních údajů neváhejte využít tohoto kontaktního bodu.