Podmínky používání

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky používání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na všechny osoby návštěvníky webového portálu solnajeskyneholesov.cz (dále jen 'Web'). Prostřednictvím Webu poskytuje vlastník Jakub Dvořák (dále jen 'Poskytovatel') informace o solné jeskyni umístěné v Holešově, včetně doplňkových služeb, lokalit a aktivit v jejím okolí. Používáním Webu vyjadřuje uživatel souhlas s těmito Podmínkami. Tento dokument definuje práva a povinnosti uživatelů Webu a Poskytovatele, včetně ochrany osobních údajů, autorských práv a dalších souvisejících aspektů užívání Webu. Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky kdykoliv aktualizovat nebo modifikovat bez předchozího upozornění.

Registrační data a ochrana osobních údajů

V souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů Poskytovatel zavazuje....