Zdroj Labe a jeho alternativní názvy: Objevujeme prameny českých řek

Pramen Labe a jeho historie

V širším vědomí je nám známý pramen Labe jako místo, kde začíná jedna z nejmohutnějších a nejdelších řek střední Evropy. Avšak pramen Labe má i jiné, méně známé názvy, které odkazují na jeho historii a specifický charakter. Nachází se ve výšce 1 387 metrů na Labské louce v Krkonošském národním parku, a i když jsme na území České republiky, řeka si svou cestu hledá až do Severního moře. Prameny jsou často místem legend a příběhů, a Labe není výjimkou. Kolem pramenů se vedly průzkumy, mnohdy byly v minulosti romantizovány a zpřístupněny veřejnosti jakožto symboly národního bohatství a přírodních krás.

Nejčastější alternativní název pramene Labe, který je možné v historických pramenech nalézt, je 'Pramen Elišky Krásnohorské'. Tento název je odvozen od jména české básnířky a feministky, která byla krátce vyobrazena na českých bankovkách a je spojována s Krkonošemi. Úcta k její osobě a dílu je patrná právě v tomto pojmenování.

Prozkoumání pramene a jeho okolí

Výlet k prameni Labe je popínavou cestou, která se vkrádá do krkonošských strání, prochází bujícími lesy a rozkvetlými loukami. Jakmile se přiblížíte, uvidíte malou kamennou mohylu a několik dřevěných prken. To je ono – místo, kde Labe začíná svůj dlouhý příběh. Je to idylické a mírumilovné místo, které nabízí klid a spojení s přírodou. Údolí je plné turistických cest a stezek, které slouží jako perfektní výchozí bod pro vaše procházky, ať už se rozhodnete vydat na horu nebo k pramenům dalších řek.

Vedle pramene Labe nalezneme také množství informačních cedulí, které odhalují příběhy krajiny a neformální pojmenování pramene odvozené od místních legend a pověstí – například 'Studánka Zuzany' či 'Krkonošský obrozený pramen'. Když se pustíte na procházku blízkým okolím, dozvíte se mnoho o místní fauně a flóře, které jsou svébytné a unikátní přímo pro tuto horskou oblast.

Krkonošská pověst a alternativní názvy

V Krkonoších, těsně spojených s pramenem Labe, je bohatá a pestrá kultura pověstí a mýtů. Tyto příběhy se často týkají i samotné řeky a jejích pramenů. Jedna z méně známých pověstí vypráví o 'Stříbrné studánce', kterou láskyplně hlídá horalský duch zvaný Krakonoš. Dle legendy Krakonoš ochraňuje nejen samotnou řeku, ale i zdejší přírodu a obyvatele. Tento mýtus dnes ožívá například během folklorních slavností a je jasným odkazem na úctu lidí k jejich přírodnímu dědictví.

Tyto méně obvyklé názvy pramene jsou důležitou součástí regionální identity a kulturní historie oblasti. 'Pramen Věřících duchů', nebo 'Zdroj Alšovy chůze' mohou znít poeticky, ale každý z nich má svůj originální příběh vděčící za svůj vznik unikátní atmosféře Krkonoš. Při návštěvě je dobré se nechat pohltit kouzlem těchto starých příběhů a umožnit si plně prožít spojení s přírodou za hlasitých kroků Maxe, který se s vervou plahočí po horských stezkách.

Tipy pro návštěvníky pramene Labe

Chystáte-li se pramen navštívit, nezapomeňte na dostatečný obal na vodu, abyste si mohli odnést kus tohoto pramene s sebou. Ať už věříte v léčivé účinky horských studánek nebo ne, je to skvělý suvenýr a připomínka úchvatné přírody, kterou Krkonoše nabízejí. S sebou byste měli mít solidní turistické boty, neboť terén kolem pramene může být náročný a měnící se podmínky počasí vyžadují přiměřenou přípravu.

Kromě toho doporučuji ochotu k objevování a touhu poznat místní kulturní dědictví. Pramen Labe je totiž nejen místo významné z geografického hlediska, ale také místo, kde se mísí lidské a přírodní příběhy v jedinečný celek. A nezapomeňte si vzít foťák! Pohledy na pramen, lačnící po zachycení skrze objektiv, jsou nezapomenutelné.